Buitink Open

SPORT 2000 BUITINK OPEN TC DE SCHAECK 
 
Buitink Open is een toernooi dat jaarlijks georganiseerd wordt. Dit is een toernooi van onze eigen vereniging en de perfecte gelegenheid om andere leden te leren kennen.
 
Categorie: 4-5-6-7-8 HE/DE /HD/DD/GD (open) 
 
Datum: 10 juni t/m 16 juni 2019 

Toernooinummer: 1900557 goedgekeurd door de KNLTB 

Toernooileiding 
Toernooileider: Marianne Bultman Bondsgedelegeerde: Kees Been 

INSCHRIJFGELD SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING 
€ 8,00 p.p. per onderdeel 3 juni 2019 om 18.00 uur 

ADRES TENNISPARK INSCHRIJVEN VIA 
Schakerpad 8, Twello www.toernooi.nl of Tel. 0571- 276121 [email protected] 

Wedstrijdbepalingen: 
 
 1. Het toernooi vindt plaats van maandag 10 juni t/m zondag 16 juni 2019 volgens het TR met goedkeuring van de KNLTB onder toernooinummer 1900557. Er zijn maximaal 200 te spelen partijen. Het toernooi heeft een minimum van 60 partijen. 
 2. De aanvang van de wedstrijden is op werkdagen vanaf 18.30 uur en in het weekend vanaf 09.00 uur. Op 2e pinksterdag (10 juni) starten de wedstrijden om 16.00 uur. De laatste ronde is gepland om 21.30 uur. Na 22.00 uur kan men niet meer verplicht worden een nieuwe partij te beginnen of een afgebroken partij af te spelen. 
 3. De laatste partijen op de finaledag beginnen uiterlijk om 15.30 uur. 
 4. Er wordt gespeeld op 4 gravelbanen en 4 kunststofbanen, waarvan alle met kunstlicht. 
 5. U kunt inschrijven in de categorieën 4 t/m 8, in de rubrieken HE/DE/HD/DD/GD ( open). 
 6. Er mag voor maximaal 2 categorieën worden ingeschreven. Bij voorkeur inschrijven via www.toernooi.nl Uiterste datum van inschrijving: 3 juni 2019 om 18.00 uur. 
 7. Bij digitale inschrijving wordt aangenomen dat u akkoord gaat met de toernooibepalingen die te lezen zijn op onze website en op toernooi.nl. 
 8. U mag niet voor twee toernooien tegelijk inschrijven. Anders volgt uitsluiting voor beide toernooien. 
 9. Voor een dubbel/mix moeten beide spelers inschrijven en hebben samen niet meer dan 2 verhinderingen. Teveel verhinderingen kan uitsluiting tot gevolg hebben. In het finaleweekend op 15 en 16 juni 2019 zijn geen verhinderingen toegestaan. 
 10. Vóór 5 juni 2019 krijgt de speler bericht van niet acceptatie, van overinschrijving of anderszins. Bij overinschrijving wordt de sluitingsdatum van de inschrijving vervroegd. 
 11. Bij (minimaal) 6 spelers op een onderdeel wordt de eerste ronde gespeeld in poules, ( de eerste twee gaan door) gevolgd door een afvalschema. 
 12. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. In geval van (slechte) weersomstandigheden kan in overleg met de Bondsgedelegeerde (BGD) besloten worden om de derde set als tiebreak te spelen. 
 13. De planning van de toernooi-indeling is te lezen op www.toernooi.nl. Men is verplicht 15 minuten vóór aan- vang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Op de eerste speeldag overlegt u, indien er om gevraagd wordt uw KNLTB ledenpas en voldoet u uw inschrijfgeld. 
 14. Bent u ingeloot, dan moet u uw inschrijfgeld voldoen, ongeacht al dan niet deelname. Er vindt in geen enkel geval restitutie plaats van reeds voldaan inschrijfgeld. 
 15. Bij te laat komen volgt voor dat onderdeel reglementair een walk-over, ter beoordeling van de Toernooileider (TL). 
 16. Bij inschrijving kunt u verplicht worden meer partijen op één dag te spelen. 
 17. Bij minder dan drie inschrijvingen in een bepaalde speelsterkte voor één poule vervalt deze categorie of kan deze door de TL in overleg met de BGD worden samengevoegd met een andere categorie. 
 18. Er is minimaal één prijs per categorie. 
 19. Administratieve overtredingen: inschrijven voor twee toernooien, ontijdig terugtrekken, niet verschijnen, niet afspelen van een wedstrijd worden in overleg met de BGD en de TL bij de KNLTB gerapporteerd. 
 20. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB. 
 21. In gevallen, waarin deze bepalingen en het TR niet voorzien beslist de TL.