Lidmaatschap

 
Lid worden? 
Leden van TC De Schaeck kunnen gebruik maken van alle faciliteiten op het tennispark en de door de club aangeboden activiteiten. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Heb jij belangstelling om lid te worden, dan kan je het aanmeldingsformulier invullen en opsturen. De aanmeldingsformulieren voor junioren en senioren kan je onderaan deze pagina downloaden. De actuele contributiebedragen en tarieven vind je op deze pagina.

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden van de vereniging.

Voor vragen omtrent het lidmaatschap, kan je mailen naar [email protected].  

Van alle leden wordt gevraagd een bijdrage te leveren als vrijwilliger door bijvoorbeeld 3x per seizoen een bardienst te draaien. Wil je meer weten over de kantinedienst, klik dan hier.
 
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Dit kan per brief of per e-mail naar [email protected].
De opzegging gaat in vanaf het nieuwe seizoen. De verwerking van opzeggingen in de ledenadministratie en in de administratie van de KNLTB wordt in de eerste week van het nieuwe jaar doorgevoerd.
 
Contributiepauze
In geval van ernstige ziekte of blessure, waarbij te voorzien is dat een lid in het lopende seizoen geen gebruik zal maken van het park, kan het bestuur, op schriftelijk verzoek van dat lid, een contributiepauze toekennen voor het lopende jaar. Aangetoond zal moeten worden (bijv. doktersverklaring) dat er daadwerkelijk sprake is van een ernstige situatie en de ledenpas moet worden ingeleverd. Bij aanvraag vóór 1 april wordt 70% van de contributie gerestitueerd en bij aanvraag vóór 1 juli wordt 40% van de contributie gerestitueerd. De aanvraag kan worden ingediend bij de penningmeester. Een contributiepauze kan gedurende het jaar worden gestopt door betaling van het totale gerestitueerde deel van de contributie. De ledenpas kan na betaling worden opgehaald bij de ledenadministratie.
Het aanvragen van een contributiepauze geldt niet als opzegging.
 
Contributie
Contributie en Tarieven 2019
Junior ( 0 t/m 12 jaar ) Clubabonnement € 70,-
Junior ( 13 t/m 17 jaar) Clubabonnement € 86,-
Senioren inclusief vrijwilligerswerk: 4 bardiensten per seizoen €155,-
Studenten   €106,-
Zomerlid geldig van 1-7 t/m 31-8: inclusief afkoop bardienst € 65,-
Erelid   € 0,-
Gezinskorting 2 volwassenen en 2 of meer kinderen: korting op totale contributie € 34,-
     
Incidenteel
Baan huur per uur Alleen indien baan vrij  
  - Senioren € 15,-
  - Junioren € 5,-
Baanhuur dagdeel Reserveren 3 uur, niet af te schrijven € 35,-
Introduce Uitsluitend via een lid: introduce-pas te verkrijgen bij de bardienst  
  - Senioren € 7,50
  - Junioren € 5,00
  - Geïnteresseerden om lid te worden Gratis
Competitie
Per Team Kosten per team bij de KNLTB aangemeld, met captain te verrekenen € 93,50
Bardienst
Afkoop bardienst (4x)   € 86,-
Niet uitvoeren (boete)   € 25,-
Donateurs
Zonder functie   € 25,-
Met functie   € 15,-
De introductie en huurtarieven gelden voor 2019 en worden elk jaar op nieuw bepaald
 
KORTING VOOR NIEUWE LEDEN
Bovengenoemde tarieven horen bij een volledig tennisseizoen. Nieuwe leden die zich in de loop van het tennisseizoen aanmelden krijgen korting. Deze korting is gerelateerd aan de tennismaanden in het betreffende seizoen die al zijn verstreken. Uitgangspunt is dat het seizoen 8 maanden telt: van april tot en met november.

Voor senioren (18+):
  • start tot en met mei: volledige tarief
  • start in juni/juli: € 136
  • start in augustus/september: € 116
  • start in oktober/november/december: € 78
Voor junioren hanteren we dezelfde percentages van het jaartarief als bij de senioren.
 
 
Wijziging(en) 
Via  [email protected]  kan je tevens wijzigingen doorgeven aan de Ledenadministratie. Geef wijzigingen op tijd door in verband met de verwerking hiervan.
 
 
 
  

Aanmeldingsformulier Senioren 2019 versie 1.pdf Aanmeldingsformulier Junioren 2019 versie 1.pdf