Bloemetje voor afscheid commissieleden

29 mei 2021


We hebben afscheid genomen van een aantal commissieleden. Normaal gesproken worden ze tijdens de ALV nog even in het zonnetje gezet. Helaas paste dat niet bij de huidige Corona maatregelen. 

Toch hebben ze namens het bestuur een mooi bloemetje ontvangen als dank voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Bij deze nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en inzet voor de vereniging: 

  • Ronald Peters
  • Henk Groters
  • Monique van Beek
  • Nicky Romein
  • Judith Treuren
  • Yvette Braam
  • Antoon Schimmel

Wil jij graag iets doen voor de tennisvereniging?

De vereniging zijn we met elkaar en organiseren we met elkaar. Dus wanneer je graag je steentje bij wil dragen maak dat kenbaar aan iemand van het bestuur of een cab de commissieleden.

Concreet:

We zoeken ondersteuning voor de “Integratie commissie”. Deze commissie zorgt voor een goede integratie van nieuwe leden in onze vereniging. Er hebben inmiddels 2 heren zich aangemeld en we zijn op zoek naar 2 enthousiaste dames. Geef je op bij een van de bestuursleden.

We zoeken ook ondersteuning van de Technische Commissie. Deze commissie zorgt voor het goed verlopen van de verschillende competities zoals Voorjaarscompetitie, najaarscompetitie, woensdagavond, donderdag- en vrijdagavond competitie.

Lijkt je dit leuk meld je dan aan bij Eduard de Sonnaville of bij een van de bestuursleden 

 

Nieuwscategorieën