De kantine en het terras mogen binnenkort weer open

29 juni 2020


Het kabinet heeft tijdens de persconferentie afgelopen woensdag de verplichte sluiting van sportkantines per 1 juli opgeheven. En dat betekent dat de kantine en het terras op korte termijn weer open mogen en dat we, uiteraard op een verantwoorde manier, nog meer gezelligheid kunnen terugbrengen op het park.

Goedkeuring plan Het is noodzakelijk dat wij als club eerst goedkeuring van de gemeente krijgen voordat onze kantine en het terras daadwerkelijk open mogen. Ons coronaplan met de nodige maatregelen is ingediend bij de gemeente Voorst. In tegenstelling tot de berichtgeving in de ledenmail van afgelopen weekend, hebben wij op maandag 29 juni nog geen duidelijkheid over de opening van de kantine. Dit heeft er mee te maken dat de van toepassing zijnde noodverordening voor gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland pas op dinsdagmiddag 30 juni beschikbaar komt.

Communicatie en inhoud plan De gehele inhoud van ons coronaplan zal aan alle leden gecommuniceerd worden, zodra we ‘groen licht’ van de gemeente hebben. De benodigde informatie hadden wij graag eerder aan alle leden aangeboden, helaas zijn wij voor een definitief overzicht ook afhankelijk van externe factoren. Naast communicatie via de digitale kanalen zal het plan met geldende richtlijnen en gedragsregels ook fysiek in de kantine worden gelegd. Om verantwoord open te kunnen gaan, zijn er in de kantine de nodige aanpassingen aangebracht. Het verzoek aan de leden is zoveel mogelijk op het terras buiten plaats te nemen in plaats van in de kantine.

Allemaal een verantwoordelijkheid De afgelopen periode hebben we bij het vrij tennissen en de lessen gezien dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Ook in de kantine en op het terras is het belangrijk dat we ons allemaal aan de geldende voorschriften houden. Alleen samen kunnen we het op en rond de baan leuk en verantwoord houden.

Vragen? Mocht je vragen hebben over de kantine en de bijbehorende maatregelen, neem dan contact op via [email protected].

Nieuwscategorieën