Vergaderinfo

De vergaderstukken zijn uitsluitend te raadplegen door leden van TC De Schaeck (hiervoor dien  je in te loggen via Mijn Club).

Op 8 mei is een extra ALV gepland voor de bestuurswisseling, waarvoor we alle leden van harte willen uitnodigen. Naast dat we jullie graag willen voorstellen aan het nieuwe bestuur, willen zij zelf ook graag aan jullie vertellen over hun speerpunten.

Aanvangstijd is 20:00 uur, in ons clubhuis.