Bestuur & Commissies

 
Dagelijks bestuur
Functie Naam E-mail
Voorzitter Martijn Kamphorst [email protected]
Secretaris Jildez Majoor [email protected] 
Penningmeester Rik Brouwer [email protected] 
Algemeen bestuur Rick Evenboer  
 
Het bestuur heeft een video gemaak omzichzelf voor te stellen aan de leden van TC de Schaeck.
Klik op de link om de video te bekijken.
 
 
 
Ledenadministratie
 
Welkomstcommissie
Technische commissie
 
 
 
 
 
Barcommissie
 
Accommodatiecommissie
E-mail
[email protected] 

Toernooicommissie

 
Jeugdcommissie
 
Activiteiten- en sponsorcommissie
 
Communicatiecommissie