Bestuur & Commissies

 
Dagelijks bestuur
Functie Naam E-mail
Voorzitter Eric Evenhuis [email protected]
Secretaris Jelwo de Boer [email protected] 
Penningmeester Marco Rooks [email protected] 
Lid Rick Evenboer  
Lid  Stefan Kok  
(v.l.n.r.): Eric, Marco, Rick, Jelwo en Stefan
 
Ledenadministratie
Naam E-mail
Cathrien Diepenhorst ledenadministratie@tcdeschaeck.nl

Technische commissie
Functie Naam Contact
VCL Anne-Marie de Graaf technischecommissie@tcdeschaeck.nl
VCL Yvette Braam  
VCL Eduard de Sonnaville  
 
Barcommissie
Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Aloys Alma 06 54 921 799  barcommissie@tcdeschaeck.nl 
Lid Annemarie Moerman 06 13 380 568  
Lid Willem Stelling 06 51 835 108  
Lid Henk Groters 06 12 212 802  
Lid Ellen Cobben    
Lid Peter Winterman 06 51 198 177  
Lid Heidi Nicodem 06 54 200 608  
Lid Monique van Beek 06 11 861 822  
Lid Karin Menkehorst 06 20 205 819  
Lid Agnes Weiss 06 20 667 977  
 
Accommodatiecommissie
Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Jan Haarman 06 48 362 040 accommodatiecommissie@tcdeschaeck.nl 
  Henk Horstink    
  Ben Hurenkamp    
  Wim Lugtenberg    
  Tonny Haarman    
  Willy Biezeman    
 
Toernooicommissie
Functie Naam E-mail
Voorzitter Manon Klunder toernooicommissie@tcdeschaeck.nl 
  Anouk Enthoven  
 
Jeugdcommissie
Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Bianca Rooks 0571-280542  jeugdcommissie@tcdeschaeck.nl 
  Bianca Mus    
  Judith Treuren    
 
Activiteiten- en sponsorcommissie
Functie Naam E-mail
Lid Jacques Mus sponsorcommissie@tcdeschaeck.nl 
Lid Francis de Jong  
     
 
Communicatie & ICT team
Functie Naam E-mail
  Ronald Peters communicatie@tcdeschaeck.nl
  Angelique Vijge  
  Natasja van Dulmen