Bestuur & Commissies

 
Dagelijks bestuur
Functie Naam E-mail
Voorzitter Eric Evenhuis [email protected]
Secretaris Jelwo de Boer [email protected] 
Penningmeester Marco Rooks [email protected] 
Lid Rick Evenboer  
Lid  Stefan Kok  
 
(v.l.n.r.): Eric, Marco, Rick, Jelwo en Stefan
 
Ledenadministratie
Functie Naam E-mail
Lid Cathrien Diepenhorst ledenadministratie@tcdeschaeck.nl

Technische commissie
Functie Naam Contact
VCL Anne-Marie de Graaf technischecommissie@tcdeschaeck.nl
VCL Yvette Braam  
VCL Eduard de Sonnaville  

Barcommissie
Functie Naam E-mail
Voorzitter Aloys Alma barcommissie@tcdeschaeck.nl 
Lid Annemarie Moerman  
Lid Willem Stelling  
Lid Henk Groters  
Lid Ellen Cobben  
Lid Peter Winterman  
Lid Heidi Nicodem  
Lid Monique van Beek  
Lid Karin Menkehorst  
Lid Agnes Weiss  
 
Accommodatiecommissie
Functie Naam E-mail
Voorzitter Jan Haarman accommodatiecommissie@tcdeschaeck.nl 
  Henk Horstink  
  Ben Hurenkamp  
  Wim Lugtenberg  
  Tonny Haarman  
  Willy Biezeman  
 
Toernooicommissie
Functie Naam E-mail
Voorzitter Manon Klunder toernooicommissie@tcdeschaeck.nl 
  Anouk Enthoven  
 
Jeugdcommissie
Functie Naam E-mail
Voorzitter Bianca Mus jeugdcommissie@tcdeschaeck.nl 
  Judith Treuren  
  Niki Romein  
 
Activiteiten- en sponsorcommissie
Functie Naam E-mail
Lid Jacques Mus sponsorcommissie@tcdeschaeck.nl 
Lid Francis de Jong  
     
 
Communicatie & ICT team
Functie Naam E-mail
  Ronald Peters communicatie@tcdeschaeck.nl
  Angelique Vijge  
  Natasja van Dulmen