Reglementen

 
Tennispark De Schaeck heeft 8 verlichte banen (4 gravel, 4 smash court). Deze banen staan in principe allemaal ter beschikking van de leden, met dien verstande dat er op 2 banen bijna dagelijks les wordt gegeven. Deze lesbaan kan dus niet gebruikt worden om vrij te spelen.                                                               
Gedurende een seizoen wordt er door de vereniging activiteiten georganiseerd die beslag leggen op 1 of meer banen. Hierbij moet worden gedacht aan competitie en toernooien. Op het park zal duidelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is en om welke banen het dan gaat.                                                   
Het principe bij het gebruik van de banen is steeds dat er tenminste 3 banen overblijven om vrij te tennissen. In geval van calamiteiten en tijdens toernooien kan van deze basisregel worden afgeweken.                
 
Gebruik van de banen gaat door middel van het digitale afhangbord. De werking van dit systeem wordt naast het digitale afhangbord in de hal van ons clubhuis duidelijk aangegeven. Ook hier vind je meer informatie.
 
Tennisvereniging De Schaeck hanteert onderstaande regels met betrekking tot het tennissen en het baangebruik. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 
Toegang tot de banen
 • Alleen leden met een geldige ledenpas hebben toegang tot de banen.
 • Banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelbanen.
 • Na afloop van de partij, of bij afschrijving, moet de baan worden gesleept.
 
Afhangen
Om vrij te kunnen tennissen op één van de tennisbanen is het noodzakelijk om over een KNLTB bondspas of tijdelijke pas te beschikken. Het is verplicht om met je pas een baan af te hangen op het digitale afhangbord. Ook wanneer er geen of weinig banen bezet zijn.
 
Door het digitale afhangbord juist te gebruiken, kunnen we zien dat de banen alleen gebruikt worden door leden, of gasten die toestemming hebben om een baan te gebruiken (introducés of baanhuurders). Gasten krijgen altijd een tijdelijke pas en ook voor hen geldt dat afhangen verplicht is. Bovendien kan de vereniging met behulp van het afhangbord bijhouden hoe vaak de banen gebruikt worden en wanneer.
 
Een korte handleiding van het digitale afhangbord hangt naast het afhangbord in de hal van het clubhuis. 
 
 
Afhangreglement voor vrij tennissen 
 1. Alle spelers die vrij tennissen zijn verplicht af te hangen met het digitaal afhangbord.
 2. Nadat je hebt afgehangen met het digitaal afhangbord geeft deze de starttijd, eindtijd en de baan aan.
 3. De speelduur van een enkelspel is 30 minuten.
 4. Voor een enkelspel moeten beide spelers afhangen. Afhangen met 3 spelers wordt gelijkgesteld aan een enkelspel.
 5. De speelduur van een dubbelspel is 45 minuten.
 6. Voor een dubbelspel moeten alle 4 spelers afhangen.
 7. Afhankelijk van de baanbezetting start de speeltijd binnen 5 minuten, dan wel direct aansluitend aan de eindtijd van een reeds gereserveerde baan.
 8. Indien er een baan vrij ligt, dien je deze baan het eerst af te hangen voordat je de spelers van een andere baan afschrijft.
 9. Je mag alleen afhangen met je eigen KNLTB tennispasje.
 10. Je kunt alleen afhangen indien je op het park bent en blijft.
 11. Het is niet toegestaan af te hangen als 2 enkelspelen achter elkaar, terwijl je feitelijk een dubbelspel speelt.
 12. Het is toegestaan om niet-leden te introduceren. Introducés krijgen van de bardienst een tijdelijke ledenpas. Ook voor introducés geldt dat afhangen verplicht is.
 13. Bij competitie, toernooien, tennislessen en baanverhuur worden de benodigde banen gereserveerd in het afhangsysteem. Deze banen zijn vervolgens niet meer te selecteren voor vrij tennis.
 14. Als bestuur vragen wij om naleving van deze regels en andere leden, zonodig, hierop vriendelijk aan te spreken.
 
Speelgerechtigd zijn
 • Seniorleden: dagelijks van 09.00 uur tot sluiting
 • Jeugd t/m 12 jaar: dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur
 • Jeugd 13 t/m 17 jaar: dagelijks van 09.00 uur tot sluiting.
 
Bij regen gelden de volgende regels
 • Sleep de baan als het gaat regenen
 • Bij een flinke regenbui kunnen plassen ontstaan. Wacht tot deze zijn weggetrokken alvorens u weer gaat spelen.
 • Plassen beslist niet verwijderen met een sleepnet.
 • Het gebruik van hulpmiddelen (sponsen, sponswagen e.d.) voor het verwijderen van plassen is voorbehouden aan leden van de accommodatie commissie of een door deze commissie aangewezen lid. Zij beslissen ook of u de baan moet verlaten /of weer mag gaan spelen.
 • Kleine beschadigingen meteen herstellen. Niet te herstellen beschadigingen melden aan de bar.
 

Algemeen

TC de Schaeck stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging/ bezoekers op of rond de banen opgelopen.

Rookbeleid:
Er wordt vanaf 1 juli 2019 niet meer  gerookt op ons park. De verschillende “herinneringsborden”  zetten deze afspraak kracht bij en zijn opgehangen op herkenbare plaatsen. Deze regel geldt voor de gehele dag, dus van 8:00-23:00uur. Degene die nog wel willen roken kunnen dat doen buiten het tennispark op de parkeerplaats. We zullen er met z’n allen op toe moeten zien dat deze afspraken nagevolgd  worden en hierop gehandhaafd wordt. Dat betekent dat we personen die op het park roken vriendelijk zullen verzoeken om dit buiten het park te doen.    
 
 
 
 
Pinnen, Ja graag:
Op TC de Schaeck werken we toe naar zoveel als mogelijk al het betalingsverkeer via PIN  laten verlopen. Dit is vooral voor het gemak van de leden. Pinnen en contactloos betalen is langzaamaan de meest gangbare manier van betalen. Daarnaast is het ook ter verhoging van de veiligheid. Er zal veel minder cash geld aanwezig zijn in de kassa waardoor de kans op fraude en diefstal zal verkleinen. Er zal hierdoor aan het eind van een bardienst ook veel minder “afgestort” hoeven worden, toch altijd weer een foutgevoelige actie. De inzage in alle betalingen is digitaal vele malen beter en makkelijker te monitoren. Een belangrijk winstpunt.
 
Voor degene die kleine bedragen nog steeds cash wensen te betalen is er voorlopig nog de mogelijkheid om dat gepast te doen. Je dient ermee rekening te houden dat er weinig wisselgeld aanwezig is dus kom zoals gezegd met gepast geld. Wij gaan uit van jouw begrip en derhalve je medewerking.    
 
 
Parkeerbeleid:
Je komt natuurlijk bij voorkeur met de fiets naar de tennisvereniging, als goed warming-up, maar indien dat door weersomstandigheden of andere redenen niet mogelijk is kan je gebruik maken van onze parkeerplaats. Hiervoor zijn een aantal plaatsen gesitueerd direct bij de ingang van ons park. Daarnaast is er een uitgebreide parkeergelegenheid bij zwembad de Schaeck op 100 meter afstand van ons park.
Binnenkort worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd tegen over het park. 
 
Tijdens toernooien kan er door grote toestroom van mensen van buiten Twello krapte ontstaan in het aantal vrije parkeerplaatsen. Het is dan de bedoeling gebruik te maken van de alternatieven die hierboven beschreven staan. Het is uitdrukkelijk verboden om “tussen de paaltjes langs de weg” je auto te parkeren. Dit is afgesproken met de buurtbewoners en de gemeente om de veiligheid in de straat te waarborgen. Wij zullen daarop toezien en je vragen jouw auto daar weg te halen. Wij gaan uit van je begrip en volledige medewerking. Bij voorbaat dank!
 
 
Reglement alcohol
Hieronder kun je het reglement verantwoord alcohol schenken in sportkantines downloaden.
 

Sociale Media
Het bestuur van TC De Schaeck vertrouwt erop dat de beheerders en redacteuren van haar sociale media accounts verantwoord om zullen gaan met deze media. De bijlage bevat de gedragscode die is opgesteld om hier richtlijnen voor te bieden.
 
Privacyverklaring
Hieronder kun je de privacyverklaring van TC De Schaeck downloaden.
 
Huishoudelijk reglement
TC De Schaeck kent een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de rechten en verplichtingen van alle leden vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft op 19 november 2018 met dit huishoudelijk reglement ingestemd. Hieronder kun je het huishoudelijk reglement van TC De Schaeck downloaden.
 
 

Privacyverklaring 20180521.pdf Huishoudelijk reglement TC de Schaeck 19-11-2018.pdf Aanvulling huishoudelijk reglement dd 040719.pdf