Reglementen

 
Reglementen 
Tennispark De Schaeck heeft 8 verlichte banen (4 gravel, 4 smash court). Deze banen staan in principe allemaal ter beschikking van de leden, met dien verstande dat er op 2 banen bijna dagelijks les wordt gegeven. Deze lesbaan kan dus niet gebruikt worden om vrij te spelen.                                                               
Gedurende een seizoen wordt er door de vereniging activiteiten georganiseerd die beslag leggen op 1 of meer banen. Hierbij moet worden gedacht aan competitie en toernooien. Op het park zal duidelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is en om welke banen het dan gaat.                                                   
Het principe bij het gebruik van de banen is steeds dat er tenminste 3 banen overblijven om vrij te tennissen. In geval van calamiteiten en tijdens toernooien kan van deze basisregel worden afgeweken.                
 
Gebruik van de banen gaat door middel van het digitale afhangbord. De werking van dit systeem wordt naast het digitale afhangbord in de hal van ons clubhuis duidelijk aangegeven. Ook hier vind je meer informatie.
 
Tennisvereniging De Schaeck hanteert onderstaande regels met betrekking tot het tennissen en het baangebruik. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 
Toegang tot de banen
 • Alleen leden met een geldige ledenpas hebben toegang tot de banen.
 • Banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelbanen.
 • Na afloop van de partij, of bij afschrijving, moet de baan worden gesleept.
 
Afhangen
Om vrij te kunnen tennissen op één van de tennisbanen is het noodzakelijk om over een KNLTB bondspas of tijdelijke pas te beschikken. Het is verplicht om met je pas een baan af te hangen op het digitale afhangbord. Ook wanneer er geen of weinig banen bezet zijn.
 
Door het digitale afhangbord juist te gebruiken, kunnen we zien dat de banen alleen gebruikt worden door leden, of gasten die toestemming hebben om een baan te gebruiken (introducés of baanhuurders). Gasten krijgen altijd een tijdelijke pas en ook voor hen geldt dat afhangen verplicht is. Bovendien kan de vereniging met behulp van het afhangbord bijhouden hoe vaak de banen gebruikt worden en wanneer.
 
Een korte handleiding van het digitale afhangbord hangt naast het afhangbord in de hal van het clubhuis. Uitgebreide instructie en uitleg is te vinden op onze website.
 
 
Afhangreglement voor vrij tennissen 
1. Alle spelers die vrij tennissen zijn verplicht af te hangen met het digitaal afhangbord.
2. Nadat je hebt afgehangen met het digitaal afhangbord geeft deze de starttijd, eindtijd en de baan aan.
3. De speelduur van een enkelspel is 30 minuten.
4. Voor een enkelspel moeten beide spelers afhangen. Afhangen met 3 spelers wordt gelijkgesteld aan een enkelspel.
5. De speelduur van een dubbelspel is 45 minuten.
6. Voor een dubbelspel moeten alle 4 spelers afhangen.
7. Afhankelijk van de baanbezetting start de speeltijd binnen 5 minuten, dan wel direct aansluitend aan de eindtijd van een reeds gereserveerde baan.
8. Indien er een baan vrij ligt, dien je deze baan het eerst af te hangen voordat je de spelers van een andere baan afschrijft.
9. Je mag alleen afhangen met je eigen KNLTB tennispasje.
10. Je kunt alleen afhangen indien je op het park bent en blijft.
11. Het is niet toegestaan af te hangen als 2 enkelspelen achter elkaar, terwijl je feitelijk een dubbelspel speelt.
12. Het is toegestaan om niet-leden te introduceren. Introducés krijgen van de bardienst een tijdelijke ledenpas. Ook voor introducés geldt dat afhangen verplicht is.
13. Bij competitie, toernooien, tennislessen en baanverhuur worden de benodigde banen gereserveerd in het afhangsysteem. Deze banen zijn vervolgens niet meer te selecteren voor vrij tennis.
14. Als bestuur vragen wij om naleving van deze regels en andere leden, zonodig, hierop vriendelijk aan te spreken.
 
Speelgerechtigd zijn
 • Seniorleden: dagelijks van 09.00 uur tot sluiting
 • Jeugd t/m 12 jaar: dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur
 • Jeugd 13 t/m 17 jaar: dagelijks van 09.00 uur tot sluiting.
 
Bij regen gelden de volgende regels
 • Sleep de baan als het gaat regenen
 • Bij een flinke regenbui kunnen plassen ontstaan. Wacht tot deze zijn weggetrokken alvorens u weer gaat spelen.
 • Plassen beslist niet verwijderen met een sleepnet.
 • Het gebruik van hulpmiddelen (sponsen, sponswagen e.d.) voor het verwijderen van plassen is voorbehouden aan leden van de accommodatie commissie of een door deze commissie aangewezen lid. Zij beslissen ook of u de baan moet verlaten /of weer mag gaan spelen.
 • Kleine beschadigingen meteen herstellen. Niet te herstellen beschadigingen melden aan de bar.
 
Algemeen
 • Fietsen stallen op de aangegeven plaatsen.
 • TC de Schaeck stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging/ bezoekers op of rond de banen opgelopen.
 
Reglement alcohol
Hieronder kun je het reglement verantwoord alcohol schenken in sportkantines downloaden.
 

Sociale Media
Het bestuur van TC De Schaeck vertrouwt erop dat de beheerders en redacteuren van haar sociale media accounts verantwoord om zullen gaan met deze media. De bijlage bevat de gedragscode die is opgesteld om hier richtlijnen voor te bieden.
 
Privacyverklaring
Hieronder kun je de privacyverklaring van TC De Schaeck downloaden.
 
Huishoudelijk reglement
TC De Schaeck kent een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de rechten en verplichtingen van alle leden vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft op 19 november 2018 met dit huishoudelijk reglement ingestemd. Hieronder kun je het huishoudelijk reglement van TC De Schaeck downloaden.
 
 

Privacyverklaring 20180521.pdf Huishoudelijk reglement TC de Schaeck 19-11-2018.pdf