Contributie en tarieven

Contributie 2020
Junior (0 t/m 12 jaar)* Clubabonnement € 70,-
Junior (13 t/m 17 jaar)* Clubabonnement € 85,-
Senioren inclusief vrijwilligerswerk: 4 bardiensten per seizoen €158,-
Studenten   €106,-
Zomerlid geldig van 1-7 t/m 31-8: inclusief afkoop bardienst € 65,-
Erelid   € 0,-
Gezinskorting 2 volwassenen en 2 of meer kinderen: korting op totale contributie € 34,-
Incidenteel
Baan huur per uur Alleen indien baan vrij  
  - Senioren € 15,-
  - Junioren € 5,-
Baanhuur dagdeel Reserveren 3 uur, niet af te schrijven € 35,-
Introducé Uitsluitend via een lid: introducépas te verkrijgen bij de bardienst  
  - Senioren € 7,50
  - Junioren € 5,00
  - Geïnteresseerden om lid te worden Gratis
Competitie
Per Team Kosten per team bij de KNLTB aangemeld, met captain te verrekenen € 93,50
Bardienst
Afkoop bardienst (4x)   € 100,-
Niet uitvoeren (boete)   € 25,-
Donateurs
Zonder functie   € 25,-
Met functie   € 15,-
De introductie en huurtarieven gelden voor 2019 en worden elk jaar op nieuw bepaald
 
*leeftijd op 01-01-2020
 
Tennisles
Tarieven en informatie over tennislessen vind je hier.
 
Korting voor nieuwe leden
Bovengenoemde tarieven horen bij een volledig tennisseizoen. Nieuwe leden die zich in de loop van het tennisseizoen aanmelden krijgen korting. Deze korting is gerelateerd aan de tennismaanden in het betreffende seizoen die al zijn verstreken. Uitgangspunt is dat het seizoen 8 maanden telt: van april tot en met november.

Voor senioren (18+):
  • start tot en met mei: volledige tarief
  • start in juni/juli: € 136
  • start in augustus/september: € 116
  • start in oktober/november/december: € 78
Voor junioren hanteren we dezelfde percentages van het jaartarief als bij de senioren.
 
Contributiepauze
In geval van ernstige ziekte of blessure, waarbij te voorzien is dat een lid in het lopende seizoen geen gebruik zal maken van het park, kan het bestuur, op schriftelijk verzoek van dat lid, een contributiepauze toekennen voor het lopende jaar. Aangetoond zal moeten worden dat er daadwerkelijk sprake is van een ernstige situatie en de ledenpas moet worden ingeleverd. Bij aanvraag vóór 1 april wordt 70% van de contributie gerestitueerd en bij aanvraag vóór 1 juli wordt 40% van de contributie gerestitueerd. De aanvraag kan worden ingediend bij de penningmeester via [email protected]. Een contributiepauze kan gedurende het jaar worden gestopt door betaling van het totale gerestitueerde deel van de contributie. De ledenpas kan na betaling worden opgehaald bij de ledenadministratie.
Het aanvragen van een contributiepauze geldt niet als opzegging.