Terug naar overzicht

Algemene leden vergadering ALV woensdag 29 NOVEMBER

Clubhuis
29-11-2023 20:00 - 29-11-2023 21:30

Op woensdag 29 november zal de jaarlijkse najaars ALV plaatsvinden in de kantine van onze club. Tijdens deze ALV zullen naast de reguliere onderwerpen zal ook de overdracht naar een nieuw Dagelijkse Bestuur voorgelegd worden met jullie.

Er heeft zich een enthousiast nieuw Bestuur gemeld die zich graag willen voorstellen tijdens de ALV, en waarbij we ook als 1 van de besluiten jullie instemming met de overdracht vragen.

Niets mooiers dan met dit nieuwe Bestuur kennis te maken en hen welkom te heten - dus komt allen.

Daarnaast zullen we ook de reguliere besluiten aan jullie voorleggen, inclusief voorstel contributie 2024 en begroting 2024. De stukken waarover in de ALV gestemd gaan worden zullen tijdig op de website van TC de Schaeck beschikbaar zijn.

We hopen jullie allen te zien op 29 november!

  Terug naar overzicht